Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Košice

Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014 a od 1. 1. 2015

Termín:                    17.02.2015

 

Miesto konania:       Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice

                                Cesta pod Hradovou 13/A

                                041 77 Košice

 

Lektor:                    Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014 a od 1. 1. 2015

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice

                             Cesta pod Hradovou 13/A

                             041 77 košice

Termín:                  17.02.2015

Lektor:                   Ing.Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                     37,- EUR

 

 

1.Aktuálna právna úprava, posledné novely zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.,  nové  tlačivá, iné aktuality.

2.Problematika zamestnaneckých benefitov, peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom – platiteľom dane, účasť na vzdelávaní zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, peňažné a nepeňažné plnenia  od farmaceutickej spoločnosti a ďalšie zmeny, resp. spresnenia,

3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti, nezdaniteľné časti základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie od 1. 1. 2014,

4. Vyberanie preddavkov na daň,  

5. Zamestnanecká prémia za rok 2014,  zmeny v okruhu príspevkov z ÚPSVaR SR,

6. Daňový bonus (na ktoré príjmy sa prihliada) a nový spôsob jeho zvyšovania, vyživované nezaopatrené dieťa  a pod.,

7.  Príjmy  študentov, príjmy dôchodcov,

8Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014 – kedy ho treba a kedy nemožno vykonať, správny postup, podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti,

9. Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,

10. Podávanie  prehľadov, hlásenia,  vystavovanie potvrdení a pod.

11. Aktuálne údaje (tabuľka) a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, (ale prípadne aj z podnikania, z prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku, ostatných príjmov – podávanie dodatočných daňových priznaní  v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na dani), zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu, medzinárodný prenájom pracovnej sily  a pod.,  súvisiace zmeny aj v iných právnych normách.

-          12. Nové, komplikovanejšie tlačivo potvrdení vyplňovaných zamestnávateľom podľa § 39 ods. 5 ZDP,

-     13. Prepojenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie  a dane z príjmov od 1. 1. 2015.

14.Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014, ako aj s tým súvisiace otázky a problémy

15.Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2015

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 17022015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.