Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Prešov

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2014

Termín:                    03.02.2015

 

Miesto konania:       PREŠOV, Penzión Radlinka

                                Radlinského ulica 17

 

                        

Lektor:                    Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

 

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2014

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Penzión Radlinka

                             Radlinského ulica 17

                             080 01 Prešov

Termín:                  03.02.2015

Lektor:                   Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                     37,- EUR

 

Program:

 

 

1. Zmeny účtovných právnych predpisov vzťahujúce sa na rok 2014, novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., zmeny postupov účtovania a opatrení MF SR upravujúcich zostavovanie účtovných závierok;

 

2. Rozdelenie podnikateľských účtovných jednotiek na  dve skupiny, veľkostné kritériá,

 

3. Mikro účtovná jednotka (MÚJ), vznik k 1.1.2014, prechod na účtovanie ako MÚJ, postupy účtovania MÚJ, výhody rozhodnutia uplatňovať štatút MÚJ,

 

4. Závierkové účtovné prípady, zmeny vyplývajúce zo zmien osobitných predpisov, daňová licencia, účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke v súvislosti s daňovou licenciou,

 

5.Upravujúce závierkové účtovné prípady

 

6. Zostavovanie účtovnej závierky MÚJ, Opatrenie č. MF/15464/2013 – 74 v znení Opatrenia č. MF/18008/2014 – 74, Výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky,

 

7.Zostavovanie účtovnej závierky podnikateľov, ktorí nie sú MÚJ, Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 v z.n.p. vrátane Opatrenia č. MF/18009/2014 – 74, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, prevodový mostík pre vypĺňanie údajov za predchádzajúce účtovné obdobie

 

8. Register účtovných závierok – zmeny postupov už pre zverejňovanie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

 

9. Informácia o zmenách zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. s účinnosťou od 1.1.2015, rozdelenie podnikateľských účtovných jednotiek do troch veľkostných skupín (mikro, malé, veľké)

 

10. Diskusia

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 03022015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.