Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Prešov

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a zmeny od 1.1.2015 - URČENÉ PRE ŠKOLY A SAMOSPRÁVU !

Termín:                    05. 02. 2015

 

Miesto konania:       PREŠOV, Penzión Radlinka

                                Radlinského ulica 17

 

Lektor:                    JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a zmeny od 1.1.2015 - URČENÉ PRE ŠKOLY A SAMOSPRÁVU !

 

 

Organizačné údaje:

 

Miesto konania:       Penzión Radlinka

                             Radlinského ulica 17

                             080 01 Prešov

 

Termín:                  05.02.2015

 

Lektor:                  JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

 

                             9.00 – 13.00 - školenie

 

Cena:                     37 € / osoba

 

                          

 

 

 

Program školenia

 

 

              1.Závislá činnosť (ZČ)

 

      Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika –  zdaňovanie

Typy zmlúv a znaky závislosti pre daňové účely

Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2014

Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej – príklady,

Daňové priznanie typ „A“

Chyby v ročnom zúčtovaní a spôsob ich odstránenia

 Príjmy vylúčené z predmetu dane zo závislej činnosti

 Oslobodené príjmy zo závislej činnosti.

 Daňový bonus a zamestnanecká prémia

 Preukazovanie nárokov na dani zo ZČ

 

       Nové nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie pri vysporiadani dane zo závislej činnosti:

                 - Na daňovníka,

                  - Na manželku,

                  - Dobrovoľný príspevok na SDS (2013 – 2016),

                  - Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od 2014

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku - sprísnené podmienky jej uplatnenia spôsob preukazovania

Auto poskytnuté zamestnávateľom a príjem zo ZČ – zmena od 1.1.2014

Nepeňažné benefity - navýšené nepeňažné plnenie a nový spôsob ich zdanenia od 1.1.2015

Valorizácia daňového bonusu

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ich zamestnanci – zrážková daň z nepeňažného plnenia odvádzaná zamestnancom

Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2014 a na rok 2015

 

            2.Vysporiadanie dane FO – podnikateľa

 

Príjmy z podnikania, SZČ - charakteristika – zdaňovanie

Nové tlačivá daňových priznaní fyzickej osoby za rok 2014 - informácia

Strata a zmeny v spôsobe jej umorovania už za rok 2014

Možné spôsoby uplatňovania výdavkov daňovníkov s príjmami podľa § 6, % výdavky

 

     3.Informácia o novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 05022015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.