Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Prešov

Vysporiadanie dane fyzickej osoby a dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2014

Termín:                    22. 01. 2015

 

Miesto konania:       PREŠOV, Penzión Radlinka

                                Radlinského ulica 17

 

Lektor:                    JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Vysporiadanie dane fyzickej osoby a dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2014

 

 

Organizačné údaje:

 

Miesto konania:       Penzión Radlinka

                             Radlinského ulica 17

                             080 01 Prešov

 

Termín:                    22.01.2015

 

Lektor:                    JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Harmonogram:         8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                              9.00 – 13.00 - školenie

 

Cena:                     37 € / osoba

 

                          

 

 

 

Program školenia

 

 

1.Závislá činnosť (ZČ)

 

Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika –  zdaňovanie

 

Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2014

 

Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.

 

Daňový bonus a zamestnanecká prémia

 

Preukazovanie nárokov na dani zo ZČ

 

Príspevok na DDS ako ďalšia nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku - sprísnené podmienky jej uplatnenia

 

Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2014 a na rok 2015

 

2.Daň z príjmu fyzickej osoby (FO)

 

Príjmy z podnikania, SZČ - charakteristika – zdaňovanie

 

Príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

 

Nové tlačivá daňových priznaní fyzickej osoby za rok 2014 - informácia

 

Aktívne a pasívne príjmy - uplatnenie nezdaniteľných častí ZD

 

Strata a zmeny v spôsobe jej umorovania už za rok 2014

 

Možné spôsoby uplatňovania výdavkov daňovníkov s príjmami podľa § 6

 

Paušálne výdavky – nie pri všetkých príjmoch, limitované výdavky

 

Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie -  spôsob predlženia lehoty za rok 2014

 

Platenie preddavkov, preddavkové obdobie

 

Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a zo závislej činnosti

 

Nepeňažný príjem zamestnanca  –  auto zamestnávateľa – od 1.1.2014 po novom

 

Diskusia

 

3.Informácia o pripravovanej novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 22012015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.