Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Zákon o DPH, zákon o účtovníctve, zákon o používaní ERP

Termín:                   11. 2. 2015

 

Miesto konania:      SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                               2.poschodie - veľká zasadačka

                        

Lektor:                   Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                               Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

 

Zákon o DPH, zákon o účtovníctve,  zákon o používaní ERP - ZMENY

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                             052 01 Spišská Nová Ves

                             2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                  11.2.2015

Lektor:                   Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                             Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                     55,- EUR

 

 

1/  Zákon o DPH   -  daňové a účtovné hľadisko   

-          registrácia -  povinná, zákonná, dobrovoľná - podmienky,  odpočítanie dane z majetku  (zásoby, služby – lízing), povinnosť zložiť zábezpeku  

-          preddavky a vznik daňovej povinnosti (účtovanie), vyúčtovacie faktúry

-          rozšírenie  uplatnenia tzv. tuzemského sektorového  „samozdanenia“  o nové komodity,

-          ručenie za daň  - možnosť zaplatenia dane odberateľom na účet dodávateľa 

-          technické zhodnotenie na prenajatom majetku - platené nájomcom, platené prenajímateľom, vzájomný zápočet pohľadávok,

-          prepravné  a zasielateľské služby – účtovanie, uplatnenie režimu DPH

 

 

2/ Zmeny zákona o DPH od 1. 10. 2014 a 1.1.2015

                            

                      -       zmena miesta dodania telekomunikačných služieb,  služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky     dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby,

                      -       podávanie kontrolných výkazov -  zmena

                      -       zavedenie možnosti  vrátenia tzv. časti nadmerného odpočtu dane pred skončením kontroly oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu (čiastkový protokol)

                      -       zmena maximálneho limitu (zo 100 tis. na 50 tis. eur)  pre použitie výnimky zo stanoveného základného obdobia na podávanie súhrnného výkazu

 

3/ Zmeny v zákone o používaní  ERP

 

4/  Riešenie aktuálnych otázok:

                 -           kontrolný výkaz,  daňové   priznanie, súhrnný výkaz  - vykazovanie údajov

                 -          predaj a  nájom nehnuteľnosti - uplatnenie správneho režimu DPH  (oslobodenie, zdanenie, prenos povinnosti platiť daň  na kupujúceho)

                 -          postavenie platiteľa dane a súvisiace povinnosti  (výška daňovej licencie, povinnosť viesť   účtovníctvo a povinnosť doručovať dokumenty podľa zákona o účtovníctve elektronicky)

                 -          mikro účtovná jednotka od 1.1.2014,  nové kategórie účtovných jednotiek od 1.1.2015  návrh novely zákona o účtovníctve

 

5/ Diskusia, konzultácie 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 11022015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.