Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Termín:                    19.01.2017

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                  2.poschodie - veľká zasadačka

 

Lektor:                    Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

 

Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:     Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                                052 01 Spišská Nová Ves

                                2. poschodie, veľká zasadačka

 

Termín:                   19.01.2017

 

Lektor:                    Ing.Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

 

Harmonogram:       8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                                9.00 – 14.00 - školenie

 

Cena:                       35,- EUR

 

Obsah školenia:

 

1. Úvod do problematiky – stručne k aktuálnej právnej úprave po novelizácii zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“) a ďalším novinkám,

 

2.  Okruh zdaniteľných príjmov a príjmov nepodliehajúcich dani, druhy príjmov, používanie automobilu zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca atď.,

 

3.  Sociálna výpomoc z prostriedkov sociálneho fondu z daňového hľadiska, príjmy profesionálneho športovca od 1. 1. 2016 vrátane sponzorského, problematika zamestnaneckých benefitov, účasť na sústavnom vzdelávaní a iné nepeňažné i peňažné príjmy zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  a pod.,

 

4.  Nezdaniteľné časti základu dane – skúsenosti z praxe, chyby, ku ktorým dochádza pri  ich uplatňovaní,

 

5.  Daňový bonus, jeho uplatňovanie,  kontrola,  skúsenosti z praxe a porovnanie tohto inštitútu s prídavkom na dieťa, 

 

6.  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 – kedy ho treba a kedy nemožno vykonať, správny postup, čo sa zmenilo oproti predchádzajúcemu roku,

 

7.  Podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti,

 

8.  Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, podávanie  prehľadov, hlásenia,  vystavovanie potvrdení, nové tlačivá, pokuty  a pod.,

 

9.  Zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu – chyby v praxi, medzinárodný prenájom pracovnej sily, vysielanie do zahraničia,

 

10.  Podiely na zisku v roku 2016 a od 1. 1. 2017, čo je potrebné mať na zreteli,

 

11.  Ďalšie zmeny vyplývajúce z  novelizácie  ZDP, problematika transferového oceňovania v bežnej praxi, pozemkových spoločenstiev a pod.

 

12. Aktuálne údaje a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, (ale prípadne aj zmeny a problémy pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z prenájmu,  z kapitálového majetku,  zmeny pri zdaňovaní ostatných príjmov; poistné na zdravotné poistenie,  preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, podávanie dodatočných daňových priznaní  v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na dani a pod.,  súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr. v sociálnej oblasti atď.

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 19012017

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.