Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
September 2020
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Zákon o DPH a účtovanie problematiky v príkladoch

Termín:                     20.1.2017

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                  2.poschodie - veľká zasadačka

                        

Lektor:                    Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                                 Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR
 

 

Zákon o DPH  a účtovanie problematiky v príkladoch

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:     Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                               052 01 Spišská Nová Ves

                               2. poschodie, veľká zasadačka

 

Termín:                  20.1.2017

 

Lektor:                   Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                               Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

 

Harmonogram:      8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                              9.00 – 14.00 - školenie

 

Cena:                    55,- EUR

 

 

Obsah školenia:

  • zmeny  zákona o DPH od 1.1.2016
  • zmeny  zákona o DPH od 1.1.2017
  • povinnosti platiteľov DPH súvisiace s posledným ZO kalendárneho roka

 

Zmeny od 1.1.2016

1/ Zmeny v registrácii  pre daň (zábezpeka, dobrovoľná registrácia) 

 

2/ Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku podľa § 42 zákona o  DPH  

 

3/  Odpočítanie dane zo služieb  pri registrácii

 

4/  Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, poznatky z praxe

 

5/  Prenos povinnosti platiť daň  na  príjemcu plnenia pri dodaní  tovaru, ak dodávateľom tovaru je  zahraničná osoba a miesto dodania tovaru je v SR

 

6/  Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:

  • mechanizmus, podmienky uplatňovania 
  • účtovanie stavebných prác s dôrazom na DPH, uplatňované spôsoby účtovania podľa postupov účtovania, stručne k účtovaniu zákazkovej výroby, k účtovaniu výstavby nehnuteľnosti na predaj a k účtovaniu obstarávania nehnuteľnosti na účely ďalšieho predaja po vykonaní opráv alebo technického zhodnotenia
  • režim DPH pri dodaní stavebných prác v reťazci subdodávateľ – dodávateľ – investor
  • vznik daňovej povinnosti, určenie základu dane,  zádržné – režim DPH , účtovanie o zádržnom
  • oprava základu dane a oprava nesprávne uplatneného režimu DPH

 

Zmeny od 1.1.2017

 7/  Prenos  daňovej povinnosti pri dodaní  stavebných prác

 

 8/ Odpočítanie dane zahraničnou osobou

 

 9/ Náhrada  za zadržanie  NO  počas daňovej kontroly

 

10/ Zmeny vo vypĺňaní  KV

 

11/  Samozdanenie pri dovoze  - odložená účinnosť

 

Povinnosti platiteľov DPH súvisiace s posledným ZO kalendárneho roka

 

12/  Odpočítanie dane  za posledné  ZO kalendárneho roka     

 

13/ Vysporiadanie odpočítanej dane (koeficient)

 

14/ Úprava odpočítanej dane

 

15/ Povinnosti podľa účtovných predpisov

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 23102014

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.