Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Daň z pridanej hodnoty - WORKSHOP NA OBJEDNÁVKU !

Termín:                    MÁJ 2016

 

Miesto konania:       POPRAD

                        

Lektor:                    Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista

 

Daň z pridanej hodnoty - WORKSHOP NA OBJEDNÁVKU !

 

 

 

Organizačné údaje:

 

Miesto konania:    POPRAD

 

Termín:               MÁJ 2016

 

Lektor:                Ing Anna Jurišová - daňový špecialista

 

Harmonogram:     8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                          9.00 – 14.00 - školenie

 

Cena:                  dohodou

 

                          

 

 

 

Program školenia

 

 

 

Daň z pridanej hodnoty - WORKSHOP NA OBJEDNÁVKU !
 

 

1/  Zákon o DPH   -  účtovné hľadisko   

-          registrácia -   dosiahnutie obratu pre povinnú registráciu, preukázanie splnenia podmienok pre zákonnú registráciu, odpočítanie dane z majetku pri registrácii, preukazovanie stavu zásob podľa analytickej evidencie zásob

-          povinnosť  zložiť zábezpeku pri registrácii – podmienky, použitie zábezpeky, vrátenie zábezpeky

-          preddavky a vznik daňovej povinnosti (účtovanie)

-          oprava základu dane a oprava odpočítanej dane – zmeny

-          možnosť odpočítania DPH pri podaní dodatočného priznania z dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného ČŠ EÚ

-          povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku v osobitných prípadoch  (právny nástupca, predaj podniku)

-          rozšírenie  uplatnenia tzv. tuzemského sektorového  „samozdanenia“  o nové komodity(poľnohospodárske produkty, železo a oceľ, predmety zo železa a ocele, mobilné telefóny a integrované obvody),

-          technické zhodnotenie na prenajatom majetku - platené nájomcom, platené prenajímateľom, vzájomný zápočet pohľadávok,

-          povinnosť odviesť  daň pri krádeži majetku

 

2/  Riešenie aktuálnych otázok:

                 -           kontrolný výkaz - lehota, obsah, forma, oprava údajov, vykazovania vybraných plnení

                 -          daňové   priznanie v nadväznosti na kontrolný a súhrnný výkaz a ich vzájomné súvislosti

-                -        fakturácia z pohľadu DPH – povinné náležitosti faktúry, lehoty na vystavenie, opravy

                   faktúr,   zjednodušené faktúry,  vyhotovenie súhrnnej faktúry, elektronická faktúra,

                  -          uplatnenie správneho režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti (oslobodenie, zdanenie,

                  prenos povinnosti platiť daň  na kupujúceho)

                  -          postavenie platiteľa dane a súvisiace povinnosti  (výška daňovej licencie, povinnosť viesť 

                        účtovníctvo a povinnosť doručovať  dokumenty podľa zákona o účtovníctve elektronicky)

 

3/ Diskusia, konzultácie  

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol:

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.