Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Prešov

Vysporiadanie dane z príjmu fyzickej osoby a zo závislej činnosti a vplyv zmien zákonov na daň za rok 2013

Termín:                    25.2.2014

 

Miesto konania:       PREŠOV, Penzión Radlinka

                                Radlinského ulica 17

 

Lektor:                    JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Vysporiadanie dane z príjmu fyzickej osoby a zo závislej činnosti a vplyv zmien zákonov na daň  za rok 2013

 

 

 

Organizačné údaje:

 

Miesto konania:   Penzión Radlinka

                         Radlinského ulica 17

                         080 01 Prešov

 

Termín:              25.2.2014

 

Lektor:               JUDr. Mária Stahovcová - daňový špecialista FR SR

 

Harmonogram:    8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                         9.00 – 13.00 - školenie

 

Cena:                 37 € / osoba

 

                          

 

 

 

Program školenia

 

 

 

Vysporiadanie dane z príjmu fyzickej osoby a zo závislej činnosti a vplyv zmien zákonov na daň  za rok 2013

 

 

  Zmeny v zdaňovaní príjmov od 1.1.2013

 

  Zmeny v spôsobe zdaňovania výnosov z dlhopisov za rok 2013

 

  Aktívne a pasívne príjmy a uplatnenie nezdaniteľných častí ZD

 

  Zmeny v spôsobe vykazovania a umorovania straty

 

  Príspevok na SDS ako nová nezdaniteľné časti základu dane od 1.1.2013

 

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku – sprísnenie podmienok jej uplatnenia

 

 Zdaňovanie príjmov fyzických osôb dosiahnutých za zdaňovacie obdobie roku 2013 so zameraním na príjmy z podnikania, inej samostatnejzárobkovej činnosti a prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

 

  Možné spôsoby uplatňovania výdavkov daňovníkov s príjmami podľa § 6

 

  Obmedzené paušálne výdavky

 

  Odpisovanie hmotného majetku v roku obstarania - zmeny

 

 

  Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie -  spôsob predlženia lehoty za rok 2013

 

 

  Platenie preddavkov, preddavkové obdobie

 

 

  Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti zmeny od 1.1.2013:

o   príjmy zdaňované preddavkovým spôsobom;

 

 

  Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej

 

 

  Oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.

 

 

  Daňový bonus a zamestnanecká prémia

 

 

  Nové tlačivá  k dani zo závislej činnosti už od 1.1.2014

 

 

  „Staré“ podiely na zisku a 15 % daň

 

 

  Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a zo závislej činnosti

 

 

  Informácia o novele zákona č. 463/2013 Z.z. s vplyvom na rok 2013

 

 

  Diskusia

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 25022014

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.