Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Zákon o ochrane osobných údajov

Termín:                    MÁJ 2016

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

 

 Lektor:                   Ing. Pavol Kukučka

Praktický seminár

k zákonu č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:      Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
                               2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                    MÁJ 2016

Lektor:                      Ing. Pavol Kukučka

Harmonogram:           8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                                9.00 – 13.00 - školenie

Cena:                        35 € / osoba

                          

 

Program školenia

 

Termíny pre uvedenie stavu ochrany osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. do súladu so zákonom č.122/2013 Z.z.

do 31.12.2013

uvedenie informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, do súladu so zákonom č.122/2013 Z.z.

-   poučenia oprávnených osôb

-   prihlásenie informačného systému na registráciu ( ak to zákon vyžaduje )

o   Registrácia informačného systému  alebo jej zmena  .............. 20 €

o   Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena ... 50 €

     do 31.3.2014

-  uvedenie prijatých bezpečnostných opatrení do súladu so zákonom č.122/2013 ( bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt )

do 30.6.2014

-  upravenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa §8

-  poverenie a oznámenie o poverení zodpovednej osoby úradu na ochranu osobných údajov

Na seminári sa dozviete a prakticky si odskúšate :

·         jednoduchý úvodný dotazník, na základe ktorého identifikujte povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č.122/2013 pre vašu organizáciu

·         Oprávnená osoba podľa §4 ods.2 písm.e)

  •  praktický dotazník na zistenie kto je a kto nie je oprávnenou osobou
  •  organizačná štruktúra s identifikáciou oprávnenej osoby
  • Poučenie oprávnenej osoby podľa §21
  • konkrétna ukážka tvorby Poučenia z pohľadu rozsahu oprávnení, popisu povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov (  napr. mzdová účtovníčka, učiteľ, zdravotná sestra, vedúci zamestnanec, zamestnanec obecného úradu–výber miestnej dane a poplatkov, evidencia obyvateľstva, matrika a pod. )

·         Zodpovedná osoba

  • kto musí a kto nesmie mať zodpovednú osobu
  • podmienky poverenia a vzor písomného poverenia zodpovednej  osoby
  • ako sa pripraviť na testy – okruhy otázok a požadovaný rozsah vedomostí, Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
  • skúšobný test -  bez obáv

      Evidencia, registrácia, osobitná registrácia informačných systémov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom

  •  praktické príklady najčastejšej povinnosti – Evidencie IS
  •  príklady registrácie a osobitnej registrácie IS
 • Bezpečnosť osobných údajov – základný rozsah dokumentácie, bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt 
  • VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyo rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 • Osobitné kategórie osobných údajov
 • Ochrana práv dotknutých osôb
 • Cezhraničný prenos osobných údajov

 

 

Organizátor:

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol:

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.