Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a od 1. 1. 2014

 

Termín:                    12.2.2014

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

 

Lektor:                    Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista

 

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a od 1. 1. 2014

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                             052 01 Spišská Nová Ves

                             2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                 

Lektor:                   Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista

Harmonogram:       8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                            9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                    35 €

 

Program školenia:

 

1. Aktuálna právna úprava, posledné novely zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.,  nové  tlačivá, iné aktuality,

 

Daň za rok 2013:

2. Zdaniteľné príjmy a príjmy, ktoré nepodliehajú dani – zmeny, zmenené posudzovanie cien a výhier poskytnutých (aj) zamestnávateľom – platiteľom dane, základ dane z príjmov zo závislej činnosti,  

 

3. Nezdaniteľné časti základu dane – nové  podmienky na uplatnenie  nezdaniteľnej časť základu dane na manželku daňovníka už za rok 2013,

 

4.Nová nezdaniteľná časť základu dane vo forme dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie už za rok 2013, jej  uplatňovanie, 

 

5. Sadzby dane už za rok 2013 (vrátane osobitnej sadzby dane),  vyberanie preddavkov na daň,  

 

6. Zamestnanecká prémia za rok 2013, 

 

7.  Daňový bonus po novom (na ktoré príjmy sa prihliada), vyživované nezaopatrené dieťa  a pod.,

 

8.  Príjmy  študentov, príjmy dôchodcov;  členenie príjmov podľa výnimiek pri platení poistného na mzdovom liste a v potvrdeniach,

 

9.  Rôzne plnenia pre zamestnancov v peňažnej aj nepeňažnej forme,

 

10. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 – kedy ho možno a kedy nemožno vykonať, správny postup, podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti,

 

11. Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,

 

12. Podávanie  prehľadov, hlásenia,  vystavovanie potvrdení a pod.

 

Daň z príjmov zo závislej činnosti od 1. 1. 2014:

13. Zmeny vyplývajúce z (pripravovanej) novely ZDP:  Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi  na služobné aj na súkromné účely, sankcia zamestnávateľovi za nevystavenie potvrdenia v ustanovenej lehote, predkladanie vyhlásení na poukázanie podielu (2 %) dane na osobitné účely a pod.  

Aktuálne údaje (tabuľka) a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, (ale prípadne aj z podnikania, z prenájmu, ostatných príjmov), zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu, medzinárodný prenájom pracovnej sily  a pod., súvisiace zmeny aj v iných právnych normách.

 

Organizátor:

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol:

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.