Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Termín:                    10.12. 2014

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES,  Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                                2. poschodie, veľká zasadačka

 

Lektor:                    Ing. Adela Gašparovičová - daňový špecialista FR SR

 

 

 

Zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
                             2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                  10.12.2014

Lektor:                   Ing. Adela Gašparovičová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 13.00 - školenie

Cena:                     35,- € / osoba

                          

 

Program školenia

 

1. Postup pri vyrubení miestnych daní

-podľa  zákona o miestnych daniach

-podľa  daňového poriadku

 

2. Rozhodnutie

-náležitosti, právoplatnosť a vykonateľnosť

-odložená vykonateľnosť

-možnosti opravy chýb

 

3. Priznanie (daňové priznanie), dodatočné priznanie

-nebolo podané

-podané s chybami

 

4. Doručovanie

 

5. Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

 

6. Nazeranie do spisov

 

7. Odpustenie zmeškania lehoty

 

8. Daňová kontrola a určenie dane podľa pomôcok

-dôvody

-postup

 

9.Opravné prostriedky

-odvolanie

-obnova konania

-preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

 

10. Preúčtovanie omylom uhradenej platby

 

11. Prechod povinnosti zaplatiť daň na dediča (u FO) a právneho nástupcu (u PO)

 

 

 

Organizátor:

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 10122014

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.