Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
September 2020
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2015 - POZOR ZMENA MIESTA ŠKOLENIA ! ! !

Termín:                      19.1.2016

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Zimná 95 (oproti trhovisku)

                                   Odborné učebne pri Hotelovej akadémii

                                   Zasadačka 1. poschodie

 

                                        

Lektor:                      Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR
 

 

 

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2015

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:   Odborné učebne pri Hotelovej akadémii - zasadačka 1. poschodie

                            Zimná 95 (oproti trhovisku)

                            052 01 Spišská Nová Ves

                          

Termín:                19.1.2016

Lektor:                 Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:      8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                           9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                   35,- EUR

 

Program:

1. Zmeny v zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p.) a zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v znení n. p.) s účinnosťou pre rok 2015

 

2.  Povinné zatriedenie podnikateľských účtovných jednotiek k 1.1.2015 do troch  veľkostných skupín: mikro, malá a veľká účtovná jednotka

 

3. Špecifiká postupov účtovania od 1.1.2015 pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek

 

4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

 

5. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), dokumentácia o vykonaní inventarizácie

 

6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce účtovné prípady

 

7. Zistenie VH, účtovanie o splatnej dani z príjmov a daňovej licencii, o odloženej dani

 

8. Opatrenie MF SR upravujúce zostavovanie účtovných závierok pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (Opatrenia č. MF/15464/2013-74 v znení n. p., č. MF/23378/2014-74 v znení n p., č. MF/23377/2014-74 v znení n. p.)             

 

9. Zostavenie účtovnej závierky mikro, malými a veľkými účtovnými jednotkami

 

10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 

11. Informácia o zmenách zákona o účtovníctve od 1.1.2016

 

12. Diskusia

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 19012016

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.