Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH

Termín:                    15. 01. 2016

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

                        

Lektor:                    Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                                Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR
 

 

Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:     Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                           052 01 Spišská Nová Ves

                           2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:               15.01.2016

Lektor:                Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                          Ing. Janka Turóciová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:      8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                           9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                   55,- EUR

 

 Obsah školenia:

Zmeny  zákona o DPH  od 1.1.2016  a ich dopad na  postupy účtovania platiteľa dane hlavne  v súvislosti s  uplatňovaním osobitnej úpravy  DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

 

 A. Základné zásady a metódy účtovania o danie z pridanej hodnoty

- určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej povinnosti a vznik práva na odpočítanie dane)

- určenie výšky dane podľa zákona o DPH

- účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo - príklady

 

B. Dopad zmien zákona o DPH od 1.1.2016 na účtovanie DPH

1. Nová úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby:

- podmienky uplatňovania osobitnej úpravy (výška obratu, spôsob začatia a ukončenia používania osobitnej úpravy)

- vznik a daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane u platiteľa, ktorý používa osobitnú úpravu

- odpočítanie dane u dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (pri registrácii, pri investičnom majetku)

- oprava základu dane pri osobitnej úprave a oprava odpočítanej dane

- sankcie pri porušení osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatej platby

- príklady vrátane účtovania - vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane pri kombinácii uplatňovania osobitnej úpravy a štandardného režimu

 

2.  Zmeny v zábezpeke na daň (zrušenie zábezpeky v prípade ak zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, povinnosť správcu dane zaregistrovať  dobrovoľného žiadateľa o registráciu aj v prípade nezloženia zábezpeky na daň) - účtovanie zábezpeky

3.  Zavedenie zníženej sadzby dane 10% na niektoré základné potraviny (postup platiteľa v prechodnom období - platby na dodanie tovaru prijaté do 31.12.2015)

4.  Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane podľa §42 pri predaji investičného majetku, pri obstaraní ktorého nebola odpočítaná daň - príklady vrátane účtovania

5. Právo na odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane aj v prípade obstaraných služieb - účtovanie

6. Rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia aj v prípade dodania tovaru bez montáže alebo inštalácie, ak dodávateľom tovaru je zahraničná osoba a pri stavebných prácach - zmeny v oblasti zadefinovania osoby povinnej platiť daň od 1.1.2016 - účtovanie

7. Diskusia

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 15012016

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.