Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2016 a od 1.4.2016

Termín:                    10.12.2015

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

                        

Lektor:                    Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                           

 

Novela zákona o DPH  účinná od 1.1.2016 a od 1.4.2016

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:     Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                           052 01 Spišská Nová Ves

                           2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:               10.12.2015

Lektor:                Ing. Anna Jurišová - daňový špecialista FR SR

                         

Harmonogram:     8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                          9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                  35,- EUR

 

Obsah školenia:

1. Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby:
- podmienky uplatňovania osobitnej úpravy (osoby, výšky obratu, spôsob začatia a ukončenia, oznamovacie povinnosti)
- pravidlá uplatňovania osobitnej úpravy (vznik daňovej povinnosti a práva odpočítania dane)
- sankcie pri porušení osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatej platby
- zverejnenie zoznamu platiteľov, ktorí používajú osobitnú úpravu
- príklady - vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane pri kombinácii uplatňovania osobitnej úpravy a štandardného režimu

2. Zmeny v zábezpeke na daň ( zrušenie zábezpeky v prípade ak zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, povinnosť správcu dane zaregistrovať dobrovoľného žiadateľa o registráciu aj v prípade nezloženia zábezpeky na daň)                           

3. Určenie základu dane pri späť dovážanom tovare, ktorý prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku

4. Zavedenie zníženej sadzby 10% na niektoré základné potraviny

5. Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane podľa §42 pri predaji investičného majetku podľa §54 ods.2 , pri ktorého obstaraní nebola odpočítaná daň

6. Stanovenie kritérií, pri pomernom odpočítaní dane, ak platiteľ dane používa hmotný majetok a prijaté služby aj na iný účel ako podnikanie

7. Právo na odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa aj v prípade obstaraných služieb

8. Rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia:
-  aj v prípade dodania tovaru bez montáže alebo inštalácie ak dodávateľom tovaru je zahraničná osoba
- pri dodaní stavebných prác v tuzemsku
- zmeny v oblasti zadefinovania osoby povinnej platiť daň

9. Uvádzanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze, ak suma odpočítanej dane z týchto faktúr je za zdaňovacie obdobie 3 000 EUR a viac (od 1.4.2016)

10. Upráva podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote od podania daňového priznania

11. Diskuska

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 10122015

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.